หน้าแรก        ประวัติโรงพัก       หัวหน้าโรงพัก       บุคคลากร       บรรยายสรุป       แนะนำเที่ยว  
       กลับหน้าแรก เวลา  
 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พ.ต.อ.กิตติสินธ์ คงทวีพันธ์ รร.ผกก.สภ.แม่สะเรียง
นำข้าราชการตำรวจเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง โดยมีข้าราชการ ภาคเอกชน ทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม
ในโอกาสนี้ สภ.แม่สะเรียง ได้จัดชุดกองเกียรติยศ และชุดยิงสลุดในงานราชพิธีดังกล่าว

* * * * * * * * * *