หน้าแรก        ประวัติโรงพัก       หัวหน้าโรงพัก       บุคคลากร       บรรยายสรุป       แนะนำเที่ยว  
       กลับหน้าแรก เวลา  
 

เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ สภ.แม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมวันตำรวจ โดย พ.ต.อ.กิตติสินธุ์ คงทวีพันธ์ รรท.ผกก.
สภ.แม่สะเรียง ได้นำข้าราชการตำรวจ บูชาศาลพระภูมิ กิจกรรมการปฏิญาณตน พิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ
ประดับยศ มอบทุนกาศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประกอบด้วยทุนและโล่เรียนดีเลิศประถมศึกษา ทุนเรียนดี
ตามโครงการเพชรภาค ๕ ของ พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม (อดีต) ผบช.ภ.๕ และทุนแม่บ้านตำรวจ

* * * * * * * * * *